Současné složení výboru Sboru dobrovolných hasičů v Jablonci nad Jizerou:

starosta
náměstek starosty
velitel
náměstek velitele
jednatel
hospodář
preventista
strojník
technik
vzdělavatel
referent mládeže
materiálový technický referent
kronikář
Drešer Zdeněk
Hnyk Libor
Šulc Arnošt
Ullrich Václav
Jonová Zdeňka
Vránová Adéla
Vrána Miroslav
Pižl Václav
Mečíř Milan
Švandová Jana
Mládková Jitka
Zuzánek Ladislav
Cihelka Pavel

alt

Kontrolní a revizní rada:

předseda
členové
Javůrek František
Osmíková Marie, Švandová Marie

 

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Jablonec nad Jizerou 112 členů. Z toho počtu je 51 mužů, 28 žen, 33 Mladých hasičů.


Podle dochovaných záznamů byli ve funkci:

Starosta

Velitel

Čermák Ambrož
Nečásek Jindřich
Skrbek Karel
Palouš Josef
Hanuš Alois
Vosolsobě Augustýn
Patočka Josef
Metelka Václav
OKUPACE
Metelka Václav
Pavlata Isidor
Drešer Antonín
Vrána Jaroslav
Papež Ladislav
Javůrek František
Škoda Josef

Drešer Zdeněk
1875-1888
1889-1908
1909-1913
1914-1920
1921-1923
1924-1925
1926-1927
1928-1937
1938-1945
1945-1954
1955-1958
1959-1974
1975-1979
1980-1985
1986-1993
1994-1996

1997-dosud

Pohořalý František
Nečásek Jindřich
Skrbek Karel
Holubec Josef
Červinka Václav
Černý Bohuš
Vrabec František
Černý Bohuš
OKUPACE
Václavík František
Černý Bohuš
Drešer Antonín
Papež Ladislav
Vrána Jaroslav
Zemánek Bohumil
Vrána Jaroslav
Papež Ladislav
Novotný Miloslav
Erlebach Jan
Cihelka Pavel
Martínek Bohuslav
Cihelka Pavel

Šulc Arnošt

1875-1891
1892-1906
1907-1913
1914-1921
1922-1924
1925-1930
1931-1932
1933-1937
1938-1945
1945-1947
1948-1954
1955-1958
1959-1961
1962-1966
1967-1968
1969-1971
1972-1979
1980-1985
1986-1991
1992-1993
1994-1996
1997-2008

2008-dosud

Jednatel

Pokladník

Palouš Štěpán
Nečásek Jindřich
Fišera František
Metelka Václav
Palouš Josef
Dlabola Adolf
Metelka Václav
Kapras Josef
Patočka Josef
Červinka Václav
OKUPACE
Vrabec František
Vrána Karel
Václavík František
Sírová Elena
Vránová Adéla
Cihelka Pavel
Vránová Adéla
Podsedníček Marek


Jonová Zdeňka

1875-1880
1881-1889
1890-1898
1899-1907
1908-1910
1911-1917
1918-1926
1927-1928
1929-1935
1936-1937
1938-1945
1945-1953
1954-1958
1959-1980
1981-1984
1985-1993
1994-1996
1997-2003
2004-2010


2010-dosud

Čermák Ambrož
Blažke čeněk
Mečíř Bohdan
Kapras Josef
Holubec Josef
Kapras Josef
Holubec Emanuel
Holubec Josef
Kapras Josef
Votoček Josef
OKUPACE
Votoček Josef
Marková Marie
Švandová Marie
Šulcová Jitka

Vránová Adéla
1875-1891
1892-1907
1908-1910
1911-1913
1914-1916
1917-1923
1924-1929
1930-1933
1934-1935
1936-1937
1938-1945
1945-1977
1978-1982
1983-1996
1997-2003

2004-dosud

 


2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-23
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-14
2012 Soptík - Košťálov-23
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-4
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-9
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-26