Současná zásahová technika a zásahová jednotka

Současná zásahová technika.Zásahová jednotka čítá 24 členů. K dispozici má dvě cisternová vozidla CAS 24 K-Liaz 101, CAS 32 Tatra 815, dopravní automobil DÁ 8 Avia 30 a dopravní automobil MercedesBenz 308. Disponuje požárním přívěsem PPS 12, ponornými elektrickými čerpadly, plovoucím čerpadlem. Dále jsou ve vozidlech uloženy dvě elektrocentrály, osvětlovací agregát, dvě motorové pily, rozbrušovací pila, elektrická pila ocaska a přetlakový ventilátor. Byla vyrobena speciální proudnice „krtek", která umožňuje snadné čištění zacpané kanalizace. Ve vozidlech jsou vozidlové radiostanice a ruční radiostanice Motorola. Pro rychlé svolání členů v případě vyhlášení poplachu bylo zakoupeno svolávací zařízení Pager. Toto zařízení bylo doplěno SMS svolavačem PELIG, a dálkovým systémem spouštění sirény. Pro ochranu členů jednotky při zásahu byly zakoupeny náležité věcné prostředky. Pracovní uniformy, zásahové boty, kabáty,kalhoty a zásahové přilby Gallet . Na ochranu členů při zásahu slouží vzduchové dýchací přístroje Pluto a Saturn. K dispozici je kyslíkový dýchací přístroj, kufřík na popáleniny a další zdravotní pomůcky umožňující provést první pomoc před příjezdem záchranné služby. Zásahová jednotka je vybavena hydraulickým vyprošťovacím nařadím, které lze použít při dopravních nehodách k vyprošťení osob, popřípadě k jiné činnosti.
Členové jednotky se pravidelně zúčastňují okrskových soutěží, soutěží okresního poháru a soutěží pořádaných okolními sbory. Svou odbornost a akceschopnost si zvyšují na školeních, odborných kurzech a cvičeních, neboť nároky na dobrovolné hasiče jsou kladeny stále vyšší.

Historická technika

Sbor dobrovolných hasičů vlastní několik typů historické techniky. V prvé řadě je to ruční dvoukolová stříkačka s navijákem, na kterém je uloženo příslušenství z roku 1901. K této stříkačce bylo v roce 1995 ustaveno družstvo historických hasičů, kteří se v dobových uniformách a přilbách zúčastňují výročních oslav okolních sborů, výstav a soutěží s historickou technikou.

Družstvo hasičů s ruční dvoukolovou stříkačkou.Druhá dvoukolová ruční stříkačka je z roku 1875. Ta dosud čeká ve staré hasičské zbrojnici na svou renovaci. Další stříkačka je motorová dvoukolová od firmy Smekal Praha Smíchov z roku 1924. Tato stříkačka byla v roce 2003 zrenovována do původních barev a podoby. Dvoukolová motorová stříkačka z roku 1937 je od firmy MÁRA Tábor. Stříkačka sloužila dříve Hasičskému sboru v Horní Dušnici. Po jeho rozpadnutí byla převezena do Jablonce.

Přenosná motorová stříkačka PS 6 je z roku 1948 a dvoukolová motorová stříkačka DS 16 z roku 1967. Dopravní automobil TATRA 805 je zrenovován a vystaven v Muzeu hasičské techniky v Chrastavě u Liberce . I když vozidlo parkuje zde, je stále majetkem města a sboru. A chrastavští hasiči se o ně vzorně starají.

S některými stříkačkami jsme byly v roce 2014 již pošesté na celorepublikovém srazu hasičů v Litoměřicích . V roce 2003 jsme se společně s SDH Roztoky u Jilemnice zúčastnili výročních oslav založení Hasičského sboru ve Weinbohle - SRN a s ruční dvoukolovou stříkačkou z roku 1901 v roce 2004 čtvrtých krajových a prvních evropských závodů ručních stříkaček v polském městě Čichowo.

Z dalšího historického materiálu, který sbor vlastní jsou dva prapory z let 1878 a 1931, dokumenty dokládající založení sboru, stanovy, peněžní deníky, knihy zápisů výzbroje a výstroje členů sboru. Velkým pokladem pro náš sbor je nalezení dvou kronik z let 1892 až 1955 v roce 2005. Tyto kroniky se ztratily po 2. světové válce a nikdo o nich nevěděl. A právě z těchto kronik byla čerpána většina informací pro vydání pamětního almanachu a těchto stránek.

 


2012 PKL Svijany-11
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-6
2012 Soptík - Bítouchov-7
2012 Soptík - Bítouchov-2
2012 Nedaříž (Jaro)-2
2012 PKL Svijany-12