Ohlašování pálení

 

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení biologického odpadu, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK).

Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 471 111 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře. Aplikace pro on-line registraci a pro vyplnění formuláře je umístěna na adrese:

paleni.izscr.cz

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu (klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany k domnělému požáru, který může nahlásit například soused.


2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-28
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-22
2012 Nedaříž (Jaro)-16
2012 Soptík - Košťálov-40
2012 Soptík - Košťálov-36
2012 Soptík - Košťálov-48