Seznam článků

První spolky dobrovolných hasičů byly v Čechách zakládány v šedesátých letech předminulého století. V roce 1870 jich bylo pouze 16 a během čtyř let se jejich počet rozrostl na 106. Ideální snahy těchto prvních průkopníků hasičství razily vítěznou cestu i do odlehlých krajů.

Jablonecký hasičský sbor s novým praporem 1878.Jak je napsáno v kronice Sokola, byla v červenci roku 1871 hrstkou nadšenců založena  „Tělocvičná hasičská jednota Sokol", v níž vedle tělocvičné činnosti se pěstovalo současně i hasičství. Nechybělo dobré vůle ani nadšení. Když se pak začaly zakládat samostatné hasičské sbory, byl i v Jablonci nad Jizerou roku 1875 při Sokole zřízen samostatný hasičský odbor. A tak se muselo využít obětavosti každého člena a to tím způsobem, aby si za vlastní peníze opatřil hasičskou výzbroj. Společnost v tomto sboru byla různorodá. Byli zde chalupníci, živnostníci a nejvíce bylo dělníků, kteří přinášeli sboru veliké oběti tím, že věnovali všechen svůj volný čas po práci novému hasičskému výcviku. Mládeže v té době bylo mezi těmito obětavci velmi málo, skoro žádná, neboť se na tento spolek tehdy dívalo jako na spolek jen pro starší obyvatele mnohdy i přestárlé, což ztěžovalo výcvik.

Hasičský sbor 1924Obec Jablonec nad Jizerou, kterou tehdy tvořily společnou obec Buřany, Bratrouchov a Dolní Dušnice, vlastnila již dávno dvoukolovou ruční stříkačku, avšak již zastaralého typu, kterou po zdlouhavém vyjednávání se členy obecního zastupitelstva připojených obcí sbor převzal pod svoji správu. Obecní zastupitelstvo dalo stříkačku na svoje náklady opravit a postavilo pro ni kůlnu. Divadelní a ochotnický spolek Podhoran sehrál ve prospěch téhož účelu několik divadelních představení.

Podle dochovaných záznamů stála tato kůlna vedle Hotelu Ráj - dnešní zelenina, papírnictví a pracovní oděvy. Roku 1878 byl pořízen z dobrovolných příspěvků spolkový prapor, jehož patronkou se stala Anna Gromanová a roku 1880 byla zakoupena nová čtyřkolová ruční stříkačka oboustranně sací dvouproudová. K ní byl přikoupen dvoukolový naviják se 160 m hadic Hasičský sbor 1926za celkovou cenu 960 zlatých, které byly opatřeny rovněž uspořádanou dobrovolnou sbírkou. Téhož roku se sbor s oběma stříkačkami zúčastnil hašení velkého požáru mlýna na „Kruhách". V roce 1885 byly zakoupeny první hasičské obleky a další potřebné nářadí. Obnos na nákup těchto věcí zapůjčil spolku jablonecký obchodník Jan Mencl. A to byl již sbor v plné funkci, neboť péčí hasičského odboru byl v Jablonci pořádán třetí sjezd 29. Župy Podkrkonošské, jejíž členem se sbor stal v roce 1883.


2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-23
2012 Soptík - Bítouchov-2
2012 Soptík - Košťálov-43
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-8
2012 Soptík - Košťálov-4
2012 Soptík - Košťálov-37