Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska

 1. Už dlouhých sto padesát pět let uplynulo od chvíle, kdy se ve Velvarech 22. května 1864 sešla z iniciativy místního obchodníka Karla Krohna v hostinci Na Sladovně řádná valná hromada, aby si hlasy jedenapadesáti občanů ustanovila spolek, který byl prvním českým dobrovolným hasičským sborem na území království. 

  Velkému svátku však jako vždy, předcházely velké přípravy. Starosta sboru František Saifrt, velitel jednotky Michal Ledvinka a hlavně hospodář sboru Libor Šulc mají s podobnými oslavami bohaté zkušenosti. Naposledy s těmi, které se odehrály před pěti lety a byly i nejvýznamnější v celostátním měřítku. Spolu s dalšími aktivisty sboru, mezi kterými nechyběli ani bratři Pavel a Václav Holí, připravili skutečně důstojné připomenutí nejdelší české hasičské tradice.

  Slavnostní události začaly v úterý 14. května na velvarském hřbitově pietním aktem u hrobů zakladatele sboru Karla Krohna a prvního velitele Jana Papeše, kterého se účastnil, jako všech následujících akcí, také velký příznivec svých hasičů starosta města Radim Wolák. Ten také později veliteli jednotky předal šestnáct nových zásahových oděvů a přileb.Téhož večera následovala valná hromada, na které osm členů sboru obdrželo Čestné uznání.

  Oslavy tohoto krásného výročí vyvrcholily v sobotu 18. května 2019. V dopolední části proběhl již 24. ročník Memoriálu Karla Krohna - Dědkiáda 2019 (muži starší 35 let) v požárním útoku. V kategorii starších pánů se zúčastnilo deset družstev a po dvanácti letech zvítězil domácí tým s výborným časem 31, 91 s. Průměr věku padesát šest let měl mančaft z Plchova, za který soutěžil i dvaasedmdesátiletý borec.

  Ve 12. ročníku soutěže o Pohár SDH Velvary (bez rozlišení věku) zvítězilo družstvo SDH Kutrovice. V kategorii žen byly nejlepší hasičky z Černuce. Přátelské fandění a dobrá nálada se nesla spolu s tóny kapely Akce Band nad Malovarským rybníkem už od samého rána a byla spolu se slunečným májovým počasím součástí i odpolední části setkání sborů nejen z okolí, ale přijeli sem i hasiči z Opavy-Palhance a Dolního Podluží.

  Kolegové ze Zlonic sebou přivezli Škodu z roku 1929, která doplnila výstavu velvarské historické požární techniky. Velký zájem však vzbuzovala moderní výjezdová vozidla, zvláště pak těžká technika ze Syntosu Kralupy, železničních hasičů a z HZS Středočeského kraje, které předvedly řadu ukázek. Za to bylo možné poděkovat přítomnému řediteli HZS Středočeského kraje plk. Miloslavu Svatošovi. Byl tu s dalšími hosty, jako s radním Středočeského kraje pro bezpečnost Robertem Bezděkem a především pak senátorem Ladislavem Chlupáčem. Delegaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vedl náměstek starosty Lubomír Janeba a doprovázeli ho starostové KSH SčK Oldřich Lacina a OSH Kladno Martin Zuska.   

  Ti pak předali spolu s místními funkcionáři řadu medailí a ocenění a stuhy na sborové prapory. Pamětní stuhu SDH Velvary zavěsil starosta Saifrt na devět praporů. Mezi oceněnými byla také nejstarší členka sboru Bedřiška Šťovíčková za svou více než sedmdesátiletou činnost. Řád svatého Floriána pak právem dostal Vašek Holý, který ve své řeznické firmě výročí udělal k památnému svůj věhlasný lovecký salám.

  Odpoledne pokračovalo dalšími ukázkami. Účastníci oslav mohli obdivovat zručnost záchranářů při vyprošťování z havarovaného vozidla, práci s koněspřežnou stříkačkou z roku 1904, Pragou RN a dvoukolovou stříkačkou DS 16. Představil se i oddíl mladých hasičů. Bylo se na co dívat i bylo se čím občerstvit. Velice schopní organizátoři tak příjemně vyplnili krásný májový den v neméně pohodovém prostředí.

  Ve středu 22. května, přesně v den 155. výročí byly oslavné dny završeny převzácnou dámskou návštěvou. Do Velvar zavítala místopředsedkyně vlády České republiky a ministryně financí Alena Schillerová a hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Obě si se zájmem prohlédly hasičskou zbrojnicí a pohovořily s hasiči i starostou města.

  Po této velmi milé návštěvě se na zbrojnici odehrálo zasedání městského zastupitelstva, které ocenilo práci svých dobrovolných hasičů. Ti jsou si vědomi toho, že jsou pokračovateli tradic, které vznikly právě zde, ve Velvarech.

  Josef Pepa Nitra

  Foto: autor

 2. Prezident republiky ve středu 22. května 2019 předal ocenění za nejlepší záchranářské činy roku 2018 na slavnostním ceremoniálu XX. ročníku Zlatého záchranářského kříže.

  Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů. 

  Záštitu nad slavnostní akcí převzali prezident republiky Miloš Zeman, ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předseda vlády Andrej Babiš, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a policejní prezident brig. gen. Mgr. Jan Švejdar.

  Na Pražském hradě získali ocenění profesionálové i laici, kteří často za dramatických okolností pomohli k záchraně lidských životů.

  Za Výjimečný přínos pro záchranářství byl, IN MEMORIAM, oceněn Zlatým záchranářským křížem Ing. Karel Richter, dlouholetý starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

  zdroj: HZS ČR

  foto: Kancelář prezidenta republiky

   

   

   

   

 3. Okresní sdružení hasičů Blansko se omlouvá všem příznivcům historické techniky. Z technických důvodů jsme nuceni plánovanou akci „Dálková doprava vody přes tři kraje“ v letošním roce (7.9.2019) zrušit a její realizaci přesunout na rok 2020. O akci budete včas informování. Věříme, že vám naše rozhodnutí nezpůsobilo nějaké problémy a zachováte nám přízeň i v příštím roce a akce se zúčastníte.

                                                                                      Mgr. Milan Vykydal

                                                                               starosta OSH Blansko

 4. V neděli 28. dubna 2019 po poledni nastal pro Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí historický okamžik. Slavnostně byl představen a požehnán nový vyšívaný prapor OSH. U této příležitosti se sešli zástupci 65 SDH našeho okresu s 55 slavnostními vyšívanými prapory a dále zástupci KSH Pardubického kraje, OSH Svitavy a OSH Pardubice se svými prapory.

  Na 450 uniformovaných hasičů se sešlo v prostranství Kociánky u Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, odkud vyšel slavnostní průvod za doprovodu dechové hudby Řetůvanka. Slavnostní akt se odehrál na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí.

  Na úvod všechny přivítal starosta OSH Ústí nad Orlicí Jan Růžička, který přívítal hosty – hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, starostu KSH Pardubického kraje Josefa Bidmona, plk. Libora Duška, ředitele HZS Územního odboru Ústí nad Orlicí, místostarosty města Ústí nad Orlicí Jiřího Preclíka a Pavla Svatoše, starostu města Žamberk Oldřicha Jedličku, starostu města Letohrad Petra Fialu, čestného náměstka starosty SHČMS a vedoucího Aktivu ZH SHČMS Josefa Netíka, ředitele pobočky Jičín HVP Břetislava Holšána, starostu OSH Svitavy Jana Sourala a další významné hosty.

  Slavnostní představení praporu provedl autor Zdeněk Velebný. Prapor má na jedné straně znak SHČMS lemovaný 10 znaky měst okresu Ústí nad Orlicí. Všech 145 SDH našeho okresu symbolizuje 145 hvězdiček po obvodu. Na druhé straně je sv. Florián se siluetou Kralického Sněžníku – nejvyšší hory okresu Ústí nad Orlicí.

  Pan Vladislav Brokeš nový prapor požehnal a hejtman se starostou KSH připnuli k praporu slavnostní stuhy. Hosté poté připnuly pamětní stuhy na všechny zúčastněné prapory a na závěr zazněla česká hymna. Poté se průvod odebral zpátky ke Kulturnímu domu, kde bylo připravné občerstvení a hudební produkce kapely Řetůvanka.

  Na zhotovení slavnostního praporu přispěla města a SDH našeho okresu. Všem patří velké poděkování. Slavnostní žehnání bylo podpořeno dotací Pardubického kraje.

  Velké poděkování patří všem zúčastněným sborům, dále hostům, panu Skalickému z Výprachtic za pořízení fotodokumentace, kapele Řetůvanka, mladým hasičů ze SDH Hylváty a Klubcentru Ústí nad Orlicí

  Hned o týden později byl prapor OSH účasten Hasičské pouti v Králíkách.

   

 5. Hasiči 7. okrsku vzdali díky patronu hasičů sv. Floriánovi

  Stejně jako loni, i letos se hasiči 7. okrsku OSH Praha – západ sešli, aby společně vzdali díky patronu hasičů sv. Floriánovi při děkovné mši svaté. Akce proběhla v neděli 5. května v Líšnici a sešli se zástupci všech šesti sborů sdružených v rámci 7. okrsku – sbory z Čisovic, Bojova, Trnové, Lišnice, Klínce a Jíloviště. Kromě toho se mše jako hosté zúčastnily spřátelené spolky – Vltavan Štěchovice, Vltavan Davle a také Dělnická beseda Havlíček z Řevnic. Všichni přitom dorazili s krásnými spolkovými prapory. Jako hosté se zúčastnili starosta OSH Praha – západ Josef Myslín, který je členem sboru v Čisovicích a který nad celou akcí převzal záštitu, a starosta KSH Středočeského kraje Oldřich Lacina.

  Mše byla zahájena slavnostním průvodem uniformovaných hasičů, praporečníků a dalších hostů do kostela Všech svatých v Líšnici. Následně ke shromáždění krátce promluvil starosta OSH Josef Myslín, který ve svém projevu zdůraznil nutnost hájit tradice. Poté byly celebrantem mše, P. Janem Dlouhým z mníšecké farnosti požehnány jednotlivé spolkové prapory a započala samotná mše svatá. Jednotlivá čtení z písma svatého a přímluvy byly v režii uniformovaných hasičů, stejně jako zpěv žalmů. V kázání pak zaznělo poděkování hasičům a požehnání jejich další činnosti.

  Po ukončení mše svaté se průvod hasičů vedený velitelem 7. okrsku Jiřím Wohlmuthem odebral do místní hasičské zbrojnice, kde bylo připraveno občerstvení. Mše tak představovala nejen příležitost připomenout si tradice, ale také nezávazně si popovídat s přáteli z ostatních sborů. Akce byla hodnocena jako úspěšná a bylo dohodnuto, že opět za rok touto dobou se v Líšnici sejdeme, abychom si připomenuli našeho patrona, sv. Floriána.

  J. Myslín, starosta OSH Praha-západ


2012 Soptík - Bítouchov-1
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-19
2012 Soptík - Bítouchov-36
2012 Nedaříž (Jaro)-6
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-7
2012 Soptík - Bítouchov-38