Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska

 1. S politováním a hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 20.2. 2020 zemřel dlouholetý člen SH ČMS, čestný starosta KSH MSK  br. STANISLAV SOVINSKÝ. Br. Stanislav Sovinský byl členem sdružení od roku 1949 a vykonával řadu významných funkcí v okrese Ostrava a v Moravskoslezském kraji. Za jeho dlouholetou a záslužnou činnost mu byl v roce 1995 udělen titul Zasloužilý hasič a v roce 2010 obdržel nejvyšší ocenění SH ČMS Záslužný Řád českého hasičstva.

  Čest jeho památce.

   

 2. Dnes, 20. února 2020, se sešli na jednání zástupci spolků a sboru zastřešujících téměř 400.000 dobrovolných a profesionálních hasičů v celé České republice, aby společně projednali další formy vzájemné podpory společných zájmů. Výsledkem našeho setkání bylo podepsané memorandum o dalším prohloubení spolupráce hasičů v České republice. Memorandum podepsali generální ředitel HZS ČR generálporučík Ing. Drahoslav Ryba, za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska starosta Jan Slámečka, za Českou hasičskou jednotu prezident Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D., a za Moravskou hasičskou jednotu její prezident Zdeněk Milan. Všichni zúčastnění se shodli na nutnosti ještě více vzájemně spolupracovat, například při přípravě rekodifikace zákona o požární ochraně jako společné právní úpravy, která bude zastřešovat jak profesionální tak dobrovolné hasiče."

  SPOLEČNÉ MEMORANDUM

   

 3. V sobotu 15. 2. 2020 se od rána začala školit na velkém sále HZS v Prostějově 119 účastníků na instruktory, vedoucí a rozhodčí okresu Prostějov. Školení zahájil vedoucí Okresní odborné rady mládeže Josef Havelka.

  V úvodu nás Šňupárková Kateřina z HZS seznámila s prezentací – ochrana obyvatelstva, která byla zaměřena na výklad právě pro vedoucí mladých hasičů. Školitelé - Havelka Josef, Ptáček Lubomír a Josef Navrátil seznámili účastníky s materiály pro vedoucí mladých hasičů, probrali jednotlivé disciplíny a směrnicemi pro mladé hasiče a dorost. Praktickou ukázku vázání uzlů předvedl Pavel Smékal. Díky dotaci z MŠMT byla zajištěna strava a pitný režim pro všechny účastníky školení. Do každého sboru byly předány zdarma materiály ke zkouškám – Učební texty pro vedoucí mládeže a Průvodce plněním odznaků odborností.

  Celkem 11 instruktorů a 53 vedoucích si prodloužilo svoji již dříve získanou kvalifikaci. Závěr školení byl završen písemnými testy a praktickou zkouškou. Nově zkoušky na instruktora mladých hasičů úspěšně složilo 43 účastníků, kvalifikaci na vedoucího si zvýšilo 8 osob. Také máme 1 nového rozhodčího mládeže II. a 7 stávajících si zkoušky letos prodloužilo na dalších 5 let.

  Mgr. Marcela Vystrčilová

  Sekretariát OSH Prostějov

 4. S velkou lítostí vám musíme oznámit, že v sobotu 15. února zemřel KAREL KOVÁŘÍK, nositel řádu Zasloužilý hasič a dlouholetý rozhodčí a vedoucí mládeže.
   
  Rodině, pozůstalým a všem přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.
   
  Za kancelář SH ČMS
  tisková mluvčí
  Mgr. Irena Špačková
   
   
   
   
 5. Přípravy plesu probíhaly již od loňského roku, ale vše vypuklo v pátek 14. 2. přípravou tomboly a lehkou výzdobou sálu. V sobotu 15. února v kulturní domě Karlov se od 16 hodin ladily poslední detaily a s napětím se očekávali první hosté. Svou návštěvou nás poctili poslanci, senátoři, zástupci ministerstva vnitra – GŘ HZS v čele s generálním ředitelem genpor. Ing. Drahoslavem Rybou, zástupci SH ČMS včele se starostou Janem Slámečkou a s panem generálním ředitelem HVP, a.s., Ing. Josefem Kubešem. Nechyběli ani zástupci Společenstva kominíků ČR. Prezentovaly se i Popálky o.p.s.  Zastoupení měla i jednotlivá okresní a krajská sdružení hasičů ČMS. Za Středočeský kraj jsme mohli přivítat hejtmanku Ing. Jaroslavu Pokornou Jermanovou s panem radním JUDr. Robertem Bezděkem CSc.

  Přivítali jsme i delegaci slovenských hasičů v čele Ladislavem Lacem a polskou delegaci v doprovodu pana Pavla Buksalewice.

  Ples byl zahájen krátkými proslovy generálního ředitele HZS ČR, starosty SH ČMS a starostky pořádajícího okresu, Danou Vilímkovou, která vtipným způsobem zahájila ples krásným straussovým valčíkem s náhodným tanečníkem, ze kterého se vyklubal její bratr Jaroslav Procházka.

  K tanci a poslechu hrál známý dechový orchestr Sebranka, který se střídal s modernějším žánrem hudby Unisono. Přítomní viděli i krátké předtančení Michaely Priknerové s Lukášem Hojdanem, účastníkem Stardance s Jitkou Čvančarou. Zazpívat Na pódiu dostal prostor i zpívající hasič Dan Moravský a vystoupily tanečnice z Berouna. Celým večerem provázel moderátor Alexandr Hemala.

  O půlnoci bylo provedeno slosování vstupenek o 20 krásných cen, mezi nimi byla například televize, mobily, let balonem a letadlem, motorová pila, kávovar, kuchyňský robot a mnoho dalších.

  XXV. reprezentační ples sdružení hasičů ČMS probíhal v úžasné náladě, všichni se dobře bavili a pro organizátory je velkou odměnou mnoho pochvalných SMS a emailů.

  Dovolte mi, abych poděkovala všem, kdo mi s přípravou plesu pomáhali, protože jako vždy říkám, já sama bych nedokázala nic. Klaním se před Vámi moji spolupořadatelé a ze srdce Vám děkuji za pomoc. Jsem ráda, že Vás mám.

  Za přípravný tým plesu

  Dana Vilímková

  starostka OSH Benešov

   


2012 Soptík - Košťálov-37
2012 Soptík - Bítouchov-17
2012 Soptík - Košťálov-9
2012 Soptík - Bítouchov-37
2012 Soptík - Bítouchov-41
2012 Nedaříž (Jaro)-16