Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska

 1. Druhou lednovou sobotu byla v hotelu Přibyslav udělána tečka za Pyrocarem 2018.

  Naposledy se tam sešel organizační výbor. Jeho vedoucí Jan Aulický oznámil, že Agentura Dobrý den Pelhřimov vydala certifikát, který potvrzuje vytvoření českého rekordu v tom, že se na jedno místo v jednom dni - přibyslavské letiště, sobota 18. srpna 2018 - sjelo 325 požárních automobilů integrovaného záchranného systému České republiky. Mohlo jich být ještě více, ale několik zaregistrovaných sborů dobrovolných hasičů muselo zůstat doma kvůli požárům lesů a strnišť vyvolaných značným suchem.

  Certifikát dále praví: “Vedle vozidel sloužících k provozu v požární ochraně dle platné legislativy byly na místě i desítky doprovodných, historických a provozu již neschopných hasičských aut a zařízení”.

  Kopii certifikátu a “Pamětní list jako poděkování při realizaci akce Pyrocar 2018, která významným způsobem přispěla k propagaci činnosti dobrovolných hasičů,” členové organizačního výboru převzali z rukou starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jana Slámečky.

  Zvláštní keramickou plaketu převzal šéfredaktor Alarm revue hasičů a záchranářů Ivo Havlík, který s myšlenkou pořádat v Přibyslavy setkání požárních automobilů v roce 2007 přišel.

  V diskuzi se všichni shodli, že loňský Pyrocar byl nejúspěšnější ze všech dosavadních pěti, i když ho, žel, poznamenala náhlá smrt starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karla Richtera.

  - “Jako Jan Žižka u Přibyslavi v roce 1424 skonal mezi svými bojovníky, tak Karel Richter v roce 2018 u Přibyslavi zemřel mezi svými hasiči,” vyslovil historickou pararelu Jan Slámečka.

  Jan Aulický oznámil, že šestý Pyrocar se bude konat v létě roku 2021, “bojové” hasičské automobily v plné síle opět přijedou na přibyslavské letiště, přesný termín bude zvolen později.

  Ivo Havlík

   

  Organizační výbor pátého Pyrocaru se 12. ledna naposledy sešel v  hotelu Přibyslav, tři jeho členy 18. srpna 2018 zachytil objektiv Michala Fanty

   

 2. Mirek Brát (1969), rodák z východočeského Náchoda.  Absolvent gymnázia (studia na Pedagogické fakultě Ústí nad Labem  nedokončil). Od roku 1994 působí  v náchodských regionálních   novinách ECHO. Angažuje se v komunální politice - od roku 2002 do současnosti je členem Městského   zastupitelstva v Náchodě. Zastával funkci radního i neuvolněného místostarosty města Náchoda pro školství, zahraniční projekty a partnerská města. V rámci své novinářské práce spolupracoval s řadou   novin, časopisů a dalších médií. Je autorem pěti knih, které vydalo pražské nakladatelství Naše vojsko v letech  2007 – 2017. Knihy se zaměřují na cestovatelské reportáže, sportovní  potápění, ochranu a poznávání vodního prostředí.

   

  S jakou vizí dalšího vývoje Hasičských novin přicházíte?

  V současném světě, kde dominuje šíření a vstřebávání informací prostřednictvím obrazovek počítačů, tabletů i mobilních telefonů, se tištěné periodikum zdá být anachronismem. Jsem ale přesvědčen, že ona duplicita informačních serverů a tištěných novin, elektronických a tištěných knih, má stále budoucnost. V případě tištěných informací nemají lidé závislost na nějakém zobrazovacím zařízení. Tištěné slovo na papíře vnímáme rovněž jinak, nemluvě o možnosti uchování takové  informace  včetně její dlouhodobé archivace. Samozřejmě, tištěné noviny nemohou soutěžit v rychlosti předání informace s elektronickými médii, sociálními sítěmi apod. Bohužel, právě ta rychlost šíření informací často snižuje kvalitu informace samotné. Noviny mají přeci jen více času, aby  s informací pracovaly pečlivěji, oddělovaly, symbolicky řečeno, „zrno od plev“. Mojí vizí v Hasičských novinách je pokračovat v tom duchu, v jakém bylo toto periodikum  vyprofilováno za téměř tři desítky let jeho existence. Při své práci bych ovšem chtěl reflektovat  právě okolní svět, který tak rychle mění digitální  technologie. Využívat tyto technologie  pro přenos dat, pro propagaci Hasičských novin na webech i sociálních sítích. Nechtěl bych však s těmito technologiemi umožňujícími přenos komplexních informačních dat (včetně pohyblivého obrazu i zvuku) soutěžit, protože to nejde.  Tištěné slovo patří  k hodnotám, které zejména prostřednictvím knihtisku, proměnily lidstvo. Do těchto hodnot počítám i klasické papírové noviny. Hasiči se hlásí k tradicím. Počítejme k těmto tradicím s hrdostí i tištěné Hasičské noviny! Redakční rada Hasičských novin a vedení SH ČMS potvrdily pro další období vydávání tištěného periodika.

  Můžete představit některé konkrétní novinky?

  Jak jsem již řekl, chci navázat na práci svého předchůdce pana Oldřicha Přibyla, který s Hasičskými novinami spojil téměř 30 let svého života. Co se týká redakční stránky novin, chci noviny koncipovat  jako pestrou informační mozaiku. Pochopitelně zde nebudou chybět informace o aktivitách SH ČMS, protože právě Sdružení je vydavatelem  novin. Hodlám otevřít i více pravidelných rubrik, aby čtenář věděl, jaké informace může v dalším vydání novin očekávat. Měly by to být rubriky a miniseriály zaměřené například na slavné hasičské filmy, historii, pozvánky do různých hasičských muzeí a expozic. Určitě se bude hodit i právní rubrika zaměřená na problematiku dobrovolných hasičů, zajímavý by mohl být miniseriál o hasičích v sousedních zemích, rubrika s recepty z hasičské kuchařky apod.  Celkově budu usilovat, aby Hasičské noviny měly pozitivní ladění. Špatných zpráv je kolem nás dostatek a lidé jsou jimi hodně nasyceni. Nedomnívám se, že by náš okolní svět je tak špatný, to jen dobré, pozitivní zprávy si hledají cestu k lidskému vnímání obtížněji.   Hasičské noviny je periodikum s celorepublikovou působností. Zajistit rovnováhu informací ze všech regionů je značně titánský úkol. Zde je možno vhodně využít právě dnešní technologicky vyspělý svět.  Budu se  těšit, že nám do redakce Hasičských novin napíšete e-mail, že nám pošlete i vaše fotografie z akcí, oslav, zásahů. Velmi rád je pomohu redakčně upravit, aby mohly být v Hasičských novinách otištěny. Hasičské noviny jako periodikum pro Vás a o Vás!

  Děkuji za rozhovor

 3.  

  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje si Vás dovoluje pozvat na XXIV. reprezentační ples dobrovolných hasičů pořádaný pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc, za podpory Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravskoslezského kraje, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s.

  XXIV. celorepublikový ples SH ČMS se koná v sobotu 16. března 2019 od 19:00 hod. ve čtyřech sálech hotelu Clarion Congress Ostrava.  

  K tanci a poslechu vystoupí: Paľo Habera, Heidi Janků, kapely Proxima Orchestra a Šajtar, cimbálovka IRŠAVA a DJ Pavel Šindelář. V průběhu večera několikrát vystoupí taneční akrobatická skupina STYX Ostrava. Celým večerem provází moderátor Aleš Juchelka. Bohatá tombola.


  Prodej a rezervace vstupenky s místenkou, přípitkem a večeří v ceně 500.- Kč pouze on-line ZDE    

   

  Rezervace ubytování v hotelu CLARION ZDE

  Rezervace ubytování v hotelu PULS (cca 500 m) ZDE

   

  Parkování zajištěno v areálu hotelu Clarion.

   

  Na setkání se těší a upřímně zdraví organizační tým.

 4. Ve středu 12. prosince 2018 proběhlo první setkání nově zvoleného starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jana Slámečky s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou. 

  Zástupci dobrovolných a profesionálních hasičů se setkali v průběhu jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina v Přibyslavi.

 5. Dne 21. listopadu 2018 navštívila delegace Krajských sdružení hasičů Zlínského a Moravskoslezského kraje arcibiskupství v Olomouci a to u příležitosti 70. narozenin olomouckého arcibiskupa mons. Jana Graubnera. Dobrovolní hasiči mu poblahopřáli, předali dárky a poděkovali za přízeň dobrovolným hasičům. Každoročně mons. Graubner vítá na Svatém Hostýně desítky dobrovolných hasičů na celostátní hasičské pouti, na níž se setkávají hasiči z celé České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, Chorvatska a Polska. V bazilice Nanebevzetí Pannsy Marie  právě mons. Jan Graubner celebruje mši svatou a na závěr žehná nové hasičské prapory. Přejeme hodně zdraví a štěstí!

  Stanislav Pumprla

  zleva: Stanislav Pumprla, Ludvík Procházka, Josef Juráň, arcibiskup Jan Graubner, Josef Bernátík a Stanislav Kotrč 


2012 Soptík - Košťálov-25
2012 Soptík - Košťálov-5
2012 Nedaříž (Jaro)-14
2012 Soptík - Bítouchov-23
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-4
2012 Soptík - Košťálov-19