Ilustrační foto

Krajský úřad Libereckého kraje podporuje i v letošním roce některé projekty Sboru dobrovolných hasičů v Jablonci nad Jizerou. Nemalou dotační částkou přispěl na realizaci "Letního soustředění Mladých hasičů". Díky této pomoci jsme mohli modernizovat sportovní vybavení a další volnočasové zázemí.

Krajský úřad se bude podílet i na uskutečnění dětské soutěže Mladých hasičů – závodu hasičské všestrannosti, která je součástí Poháru OSH Semily "O dráčka Soptíka". S přispěním Krajského úřadu můžeme uspořádat tuto soutěž co nejlépe s bohatou odměnou pro všechny soutěžící družstva.

Díky programu podpory celoroční práce s dětmi a mládeží opravíme překážky pro nácvik hasičských disciplín. Podpory Krajského úřadu si velice vážíme a doufáme, že bude pokračovat i v budoucnu.

Za podporu Krajskému úřadu Libereckého kraje ještě jednou děkuje

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JABLONEC NAD JIZEROU

Za podpory dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje proběhl dne 30. 9. 2017 na cvičišti vedle hasičské zbrojnice v Jablonci nad Jizerou X. ročník Jabloneckého poháru. Soutěž je součástí 6-ti dílného Poháru OSH Semily "O dráčka Soptíka", který je zaměřen na přípravu Mladých hasičů na hru Plamen.

Reportáž ČT ze soutěže O dráčka SoptíkaNaše soutěž byla určena pro mladší i starší kategorii MH. Letos jsme ji orientovali na závod hasičské všestrannosti. Na soutěžní ploše jsme rozmístili šest stanovišť ZHV- střelbu ze vzduchovky, zdravovědu, uzlování, topografii, požární ochranu a vodorovné lano. Pětičlenné hlídky v doprovodu vedoucího plnily úkoly na stanovištích.

Soutěže se zúčastnilo 28 hlídek mladších a 22 hlídek starších z 15ti SDH. Na správné posouzení soutěžních výkonů dohlíželo 20 rozhodčích. Akci navštívilo hodně diváků. Jako občerstvení jsme podávali nealko nápoje, palačinky, párky v rohlíku, grilované klobásy, smažené hranolky a další pochutiny.

Závod hasičské všestrannosti pomohl rozšířit dětem znalosti z oblasti požární ochrany, topografie a zdravovědy. Děti se zde naučí zvládat dovednostní disciplíny (uzlování, střelba), překonávání vodorovného lana zvyšuje jejich fyzickou zdatnost a obratnost. Kromě toho všeho je velmi důležité, že se Mladí hasiči učí týmové spolupráci, ohleduplnosti a vzájemné pomoci.

 

Výsledkové listiny: Pohár o Dráčka Soptíka 2017 (OSH Semily)


2012 Soptík - Košťálov-15
2012 Soptík - Košťálov-43
2012 Soptík - Bítouchov-24
2012 Soptík - Bítouchov-20
2012 Soptík - Bítouchov-40
2012 Soptík - Košťálov-4