Ilustrační foto

Krajský úřad Libereckého kraje podporuje i v letošním roce některé projekty Sboru dobrovolných hasičů v Jablonci nad Jizerou. Nemalou dotační částkou přispěl na realizaci "Letního soustředění Mladých hasičů". Díky této pomoci jsme mohli modernizovat vybavení táborové kuchyně a nakoupit další sportovní potřeby.

Krajský úřad se bude podílet i na uskutečnění dětské soutěže Mladých hasičů – závodu hasičské všestrannosti, která je součástí Poháru OSH Semily "O dráčka Soptíka". S přispěním Krajského úřadu můžeme zakoupit novou tiskárnu pro tisk diplomů a uspořádat tuto soutěž co nejlépe s bohatou odměnou pro všechny soutěžící družstva.

Díky programu podpory celoroční práce s dětmi a mládeží jsme koupili tři nůžkové stany, které umožní nácvik hasičských disciplín i za nepříznivého počasí. Podpory Krajského úřadu si velice vážíme a doufáme, že bude pokračovat i v budoucnu.

Za podporu Krajskému úřadu Libereckého kraje ještě jednou děkuje

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JABLONEC NAD JIZEROU


2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-35
2012 PKL Svijany-1
2012 Soptík - Košťálov-39
2012 Soptík - Bítouchov-38
2012 Soptík - Bítouchov-6
2012 Soptík - Košťálov-24