Ilustrační foto

Krajský úřad Libereckého kraje podporuje i v letošním roce některé projekty Sboru dobrovolných hasičů v Jablonci nad Jizerou. Nemalou dotační částkou přispěl na realizaci "Letního soustředění Mladých hasičů". Díky této pomoci můžeme procvičit hasičské a jiné dovednosti mladých hasičů.

Krajský úřad se bude podílet i na uskutečnění dětské soutěže Mladých hasičů – závodu hasičské všestrannosti, která je součástí Poháru OSH Semily "O dráčka Soptíka". S přispěním Krajského úřadu můžeme zkvalitnit vybavení pro naše soutěže.

Za podporu Krajskému úřadu Libereckého kraje ještě jednou děkuje

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JABLONEC NAD JIZEROU


2012 PKL Svijany-6
2012 Soptík - Bítouchov-6
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-5
2012 Soptík - Bítouchov-17
2012 PKL Svijany-4
2012 Soptík - Bítouchov-23