Seznam článků

Ustavující první Valná hromada 1. července 1945. Z příkazu české zemské hasičské jednoty a Okresního Národního výboru v Jilemnici ji svolal bývalý výbor hasičského sboru. Dostavilo se 25 členů. Schůzi zahájil bratr Václav Metelka slovy: „Drazí přátelé, bratři. Vítám vás všechny do této naší první hasičské schůze v osvobozené vlasti, jímž bylo Všemohoucím dopřáno, že dočkali jste se dne osvobození, dne znovuzrození. Za těch 7 roků naše řady prořídly. 41 bratrů se osvobození nedočkalo. Zahynuli na bojištích nebo v koncentračních táborech. Po sedmi letech utrpení opět zasvítilo jasné slunce a doufejme, že nikdy již nezajde."

Hasičský sbor 1957Valnou hromadou byl opět zvolen nový výbor v jehož čele stanul předválečný starosta sboru Václav Metelka. Následovala prohlídka zbrojnice, která byla zabrána německým vojskem. Bylo shledáno, že nám byla ukradena ruční čtyřkolová stříkačka, která byla pro sbor pýchou. Hlavní ztráta ale byla krádež automobilu Praga, který sboru dobře sloužil pouhé tři roky. Veškerá výzbroj pro 35 členů i výstroj však byla v pořádku a na svém místě. Pouze cedulky se jmény německých vojáků, snad hasičů, zůstaly. Ty byly během několika dní odšroubovány a spáleny. Výbor začal ihned shánět nové vozidlo, aby se mohlo účinně zasahovat. Na žádost obecního zastupitelstva bylo sboru přiděleno zabrané vozidlo po Němcích zn. Mercedes. Toto vozidlo bylo pak členy sboru přestavěno na přepravu osob a nářadí s připojením motorové stříkačky.

V roce 1946 uspořádala Okresní hasičská župa se sídlem v Jilemnici veřejné cvičení s motorovým vozidlem a rozvinutými hadicemi dle příruček na hřišti v Pilišťatech. V tomto roce byla opravena zbrojnice, zakoupeno 10 ks nepromokavých plášťů, 4 hákové žebříky a nové znaky na přilby.

Hasičský sbor 1985Přišel rok 1948 a s ním i únorový puč. Okresní hasičské jednoty dostaly za úkol sestavit akční výbory, které prováděly očistné práce ve všech sborech. Několik našich členů bylo zatčeno, někteří se hrdě hlásili „ke straně". Ale těm poctivým ani tento komunistický útlak na chuti do práce neubral. A tak hasičská idea razila svou cestu trním dál.

V roce 1950 byla zakoupena elektrická siréna, která byla umístěna ve věži zbrojnice. Až do této doby byl požární poplach vyhlašován třemi trubači.

20. července 1952 byl v Jablonci konán Župní sjezd. Ten se odbýval na hřišti v Pilišťatech. I přes nepochopení některých členů tento sjezd dopadl velmi dobře, jak po stránce technické, tak i organizační. Sjezdu se zúčastnilo 669 členů z hasičských sborů okresu.

V roce 1954 nám byl zabaven hasičský vůz Mercedes soudruhem Munzarem z Okresního výboru KSč. Vůz byl předán jinému sboru, kterému však nevíme. Bylo tedy dohodnuto s vedením závodu Tofy, že v případě požáru půjčí sboru vozidlo své.


2012 Soptík - Košťálov-17
2012 Čistá u Horek-5
2012 Soptík - Bítouchov-17
2012 Soptík - Bítouchov-40
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-16
2012 Nedaříž (Jaro)-3