Seznam článků

Listopad 1989 přinesl všem lidem dobré vůle opět svobodu od komunistického útlaku a ze Svazu požární ochrany se stal opět Sbor dobrovolných hasičů.

Město Jablonec nad Jizerou má již dlouholeté družební styky s německým městem Sulzbach/Taunus. I náš sbor udržuje přátelské vztahy s místními hasiči. Na důkaz přátelství nám sulzbachští hasiči věnovali v roce 1991 dopravní vozidlo Volkswagen pro přepravu osob.

Hasičský sbor 1983Začátkem roku 1992 sbor zasahoval u velkého požáru hotelu Harrachovka v Harrachově. V témže roce jsme se konečně dočkali. Po několikaletém jednání byla sboru přidělena cisterna čAS 25 Škoda 706 RTHP. Svůj první křest v novém působišti prodělala 8.-9. srpna při požáru dnes již zrušené toxické skládky ve Sklenařících. Velkým pomocníkem nám byla ve dnech 11. října až 8. listopadu téhož roku, kdy prasklý vodovodní řád končinského vodojemu zapříčinil nedostatek pitné vody na sídlišti Letná.

Tehdejšímu Městskému národnímu výboru zaslal výbor SDH žádost o postavení nové hasičské zbrojnice. Stávající prostory na náměstí byly nevyhovující. Například čAS 25 parkovala v garáži fy Janda na konci města, DVS 8 Tatra 805 ve studené a vlhké garáži rozestavěného městského skladu za nádražím CD. Ostatní technika DVS 12 a dopravní vozidlo Voklswagen ve zbrojnici na náměstí.

Hasičský sbor 1983V roce 1995 proběhly oslavy 120. výročí založení sboru. Na slavnostní schůzi v Kulturním domě přečetl zprávu o činnosti starosta sboru Josef Škoda. Jako hosté byli přítomni starosta města Václav Nosek a starostka OSH Semily Marie Ducháčková. I na této schůzi zaznělo několikrát přání o postavení nové hasičské zbrojnice. Oslavy pokračovaly průvodem na náměstí, kde probíhala další část.

5. října 1996 přišel členy sboru dlouho očekávaný den. Městský úřad v Jablonci nad Jizerou nám předal klíče od nové hasičské zbrojnice, přestavěné ze zmiňovaného skladu za nádražím CD. Budova má 4 prostorné garáže, klubovnu, elektrokotelnu, šatnu pro mužstvo, dílnu, kancelář, byt domovníka a nepostradatelný sklípek. Hned vedle budovy je pozemek, jehož délka umožňuje pořádat soutěže v požárním sportu. Ale hlavně jej využívá kolektiv Mladých hasičů, jehož členové pilně trénují i v zimním období.

V roce 1997 postihla naši republiku vlna povodňových záplav. Nevyhnula se ani Jablonci nad Jizerou, kde byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.

Že na nová zásahová vozidla nejsou peníze, to každý z nás ví, a že si je musíme sami opravovat, to je také známo. Proto byla v letech 1998-1999 provedena generální oprava vozidla DVS 12 Avia 30. Vůz byl kompletně rozebrán a opraven. A samozřejmě dostal i nový kabát.


2012 Soptík - Košťálov-11
2012 PKL Svijany-13
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-26
2012 Soptík - Bítouchov-16
2012 Soptík - Košťálov-41
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-5