Seznam článků

Roku 1931 byla dorosteneckému družstvu slavnostně předána vlajka před nastoupeným sborem u hasičské zbrojnice. Ještě téhož roku byla přistavěna kůlna za hasičskou zbrojnicí pro uložení potřebného nářadí a hadic.

Mladí hasiči 1958V neděli 23. září 1934 byl v Jablonci pořádán Den brannosti. Tímto pořádáním byl v největší míře pověřen sbor. Slavnosti se zúčastnil Hraničářský prapor č. 2 roty „Nazdar" z Trutnova. Slavnost se konala na hřišti v Pilišťatech. Sbor zde zajišťoval občerstvení, pořadatelskou službu a nakonec předvedl cvičení se stříkačkou čtyřkolovou ruční a dvoukolovou motorovou.

V roce 1935 rozeslal sbor žádosti na Škodovy závody, závodu Tatra a Praga o darování vozu pro rychlou přepravu mužstva a motorové stříkačky.

Začátkem roku 1936 byly v garážích zbrojnice vybudovány skříňky a věšáky pro osobní výzbroj a výstroj členů sboru. Do této doby ji měl každý člen u sebe. 19. července se konala oslava u příležitosti 60. výročí založení sboru. Na této slavnosti, pořádané na ostrově v Pilišťatech, účinkovala Kmochova hudba Kolínská řízená kapelníkem Aloisem Vlasákem za účasti mnoha sborů župy. 15. listopadu téhož roku byl zakoupen dopravní automobil Praga za 4112 Kč a upraven pro přepravu 10 členů a potřebného nářadí. Toto vozidlo umožňovalo připojení dvoukolové motorové stříkačky a provést tak včasný zásah.

V únoru 1938 uspořádal sbor Masopustní mumraj. Ten se vydařil. Masopustní průvod vyšel o 9. hodině ranní dům od domu za doprovodu dechovky. Večer pak byl ukončen tancovačkou.

Hasičský sbor 1926Na Valné hromadě v lednu 1939 byl čten plán činnosti, ve kterém bylo mnoho návrhů, jež se však již nepovedly uskutečnit. Nad republikou se začala stahovat černá mračna německých okupantů. Po okupaci československa byl našemu sboru vydán zákaz jakékoliv činnosti. Klíče od zbrojnice musely být předány místnímu veliteli německé posádky a ve zbrojnici ponechán veškerý majetek. Ještě před tím však stačili členové zatřít barvou mosazné a měděné součásti hasičských stříkaček a uschovat stanovy sboru, zápisy a dokumenty.

Rok 1939 - 1945. O tomto období nemáme žádnou zmínku - zákaz činnosti.


2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-23
2012 Nedaříž (Jaro)-4
2012 Soptík - Košťálov-39
2012 Soptík - Košťálov-10
2012 Nedaříž (Jaro)-1
2012 Soptík - Bítouchov-3