Seznam článků

8. září 1955 bylo sboru přiděleno nákladní vozidlo Praga RN s potřebným nářadím a závěsným zařízením.

Rok 1957 přinesl sboru velký pokrok v technickém vybavení. Bylo zakoupeno hasičské vozidlo Tatra 805 v provedení hasičský speciál se vsunutou stříkačkou PS 8 a dalším vybavením.

1. máj 1960. Kolem 8. hodiny ranní se začal shromažďovat a řadit prvomájový průvod u n. p. Kolora. V 8.30 se rozezněla poplachová siréna a stoupající černý kouř od Blanska nevěstil nic dobrého. červený kohout zakokrhal v továrně Seba Sklenaříce - bývalá Kunová továrna, později fa Kapnar ŽBS a nynější fa Darre. K požáru se sjelo mnoho sborů z okolí i ze vzdálených obcí. Požár byl silného rozsahu a teprve po poledni se jej podařilo lokalizovat.

Hasičský sbor 1979Rok 1968 nás opět překvapil vpádem vojsk Varšavské smlouvy. Přes naše město se 21. srpna valily proudy sovětské a polské armády a zdržely se zde až do 3. listopadu. V hasičské zbrojnici byla provedena přísná kontrola, zda se zde nenalézají provokační materiály a zbraně.

V roce 1970 se ve dnech 20.-21. dubna rozvodnil Končinský potok a zatopil Pilišťata. Byla čerpána voda z mnoha domů. V témže roce sbor zakoupil přívěsnou motorovou stříkačku PPS12. Jelikož ve zbrojnici bylo již málo místa, byla některá technika vyřazena a předána okolním obcím.
V roce 1975 oslavil sbor 100. výročí svého založení. Oslava se konala na ostrově v Pilišťatech za účasti mnoha sborů a občanů města.

Roky 1977 a 1978 jsou ještě v paměti mnohých zapsány jako roky velké vody. Vždy v měsíci srpnu nastaly prudké deště, které způsobily vzedmutí řeky Jizery. Ta následně zaplavila autokemp Zátiší, jablonecké závody Kolora, ŽBS a Elitex. Voda zaplavila Pilišťata, centrum města i ZDŠ. Evakuováni byli občané Zátok, hosté autokempu a pionýrský tábor, který byl na ostrově. Zde nám vydatně pomáhaly okolní hasičské sbory.
17. ledna 1979 byl sbor povolán k požáru přestavované bývalé mateřské školky v Jablonci. Při tomto velkém požáru shořela celá střecha, vazba i stropy.

Hasičský sbor 1986V roce 1980 nám byl přidělen nový požární automobil DVS 12 Avia 30.

V listopadu roku 1984 se sbor zúčastnil hašení velkého požáru lesního porostu u Alfredky v Harrachově. Požár byl likvidován za velmi silného větru 19 sbory a 3 sbory z Polska.

10. srpna 1985 oslavil sbor 110. výročí svého založení. Slavnostní Valná hromada, kterou vedl předseda sboru František Javurek se konala v Kulturním domě. Zprávu o činnosti přednesl velitel sboru Ladislav Papež a zprávu za kolektiv Mladých požárníků Pavel Cihelka. Poté se uskutečnil slavnostní průvod městem na ostrov do Pilišťat, kde slavnost pokračovala.

V roce 1986 se sbor zúčastnil hašení dalšího velkého požáru v Harrachově a sice Lesnického učiliště.

1. únor 1987 se do povědomí jabloneckých občanů zapsal černou tuší. V mrazivém měsíci zakokrhal červený kohout nad tolik oblíbenou restaurací Paříž na náměstí. V mrazu, který se pohyboval okolo 25 stupňů, zamrzaly hadice i čerpadla u cisteren. Požár byl tak silný, že budova musela být zbourána.


2012 Soptík - Košťálov-11
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-19
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-27
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-22
2012 Soptík - Košťálov-31
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-25