Seznam článků

Hasičská škola župy podkrkonošské 1937V poválečné době začala činnost spolku opět na plné obrátky, mnohem rychleji, mnohem aktivněji, s ještě větším zápalem. V roce 1921 byl v Jablonci uspořádán župní sjezd již podruhé. A vzápětí roku 1922 přistupuje ke sboru mládež, je založena jinošská družina a samaritánská stráž. V témže roce dne 14. srpna vypukl požár v hostinci u Hančů v Jablonci. Požár vznikl v podkroví a zničil celou střechu, která byly pokryta eternitem. Budovu a vybavení se podařilo zachránit. Hašení se zúčastnil jablonecký sbor se dvěma stříkačkami čtyřkolovými, dvěma dvoukolovými, hasičský sbor firmy Linke Stumpe - bělidlo se stříkačkou čtyřkolovou. Zachráněna byla též stodola, kde měl pan Hanč pod senem schovanou tašku se 35.000 korunami na nákup dobytka. Oba sbory dostaly za účinný zásah po tisícikoruně a bečce piva.

Jelikož pokrok šel neustále kupředu a bylo třeba sbor vybavit novou technikou, rozhodl výbor sboru o zakoupení nové dvoukolové motorové stříkačky od firmy R. A. Smekal Praha Smíchov. Stalo se tak v roce 1924. Na nákup stříkačky, která stála 48.000 korun přispěli:

  • Banka Slavie 1000 korun
  • firma Linke Stumpe (nynější Hybler) 1500 korun
  • firma J. Kuny (nynější Darre) 1500 korun
  • okresní správní komise 2000 korun
  • Městská spořitelna v Jilemnici 200 korun

Hasičský sbor 1949Na žádost Sboru dobrovolných hasičů se usneslo obecní zastupitelstvo ručit za půjčku 25.000 korun v Krkonošské záložně a doplatit úroky, pokud by je sbor nemohl z vlastních zdrojů uhradit. Ještě téhož roku 19. října vypukl požár v kotelně firmy Linke Stumpe. K požáru se ihned dostavil jablonecký sbor s novou motorovou stříkačkou a jednou čtyřkolovou ruční stříkačkou, dále zde zasahoval tovární sbor fy Linke Stumpe a hasičský sbor ze Sklenařic. Díky nové stříkačce byl požár včas lokalizován a nerozrostl se na celý tovární komplex. Za tento účinný zásah darovala pojišťovna sboru 600 korun a firma Linke Stumpe dalších 1500 korun. Takhle si v dávných dobách hasičů vážily místní firmy, pojišťovny i banky.

Hasičský sbor 1954V roce 1926 bylo v Jablonci v Pilišťatech uspořádáno veřejné hasičské cvičení spojené s odpolední slavností, kde hrála hudba pana Vrány. Cvičení se zúčastnilo 6 sborů župy. Roku 1928 byla při sboru oficiálně zřízena jinošská družina, později nazvaná dorostenecká. Župního sjezdu v Horních Štěpanicích se v roce 1929 se svým cvičením poprvé představilo 10 dorostenců. Dále pak zde cvičilo 23 členů a 7 členek. V témže roce věnoval sboru kovář Pavel Metelka nákladní automobil na dopravu motorové stříkačky. Do této doby byla motorová stříkačka k ohni dopravována v zápřahu s předním vozem pro mužstvo od dvoukolové stříkačky. Jelikož však nebylo ve zbrojnici místo, parkovalo toto vozidlo ve stodole hostince V Ráji. Z rozhodnutí výborové schůze z 27. srpna 1929 zažádal starosta sboru Václav Metelka o přístavbu nových garáží ke stávající zbrojnici, leč nebylo mu vyhověno.

31. srpna 1930 pořádal sbor na zdejším ostrově v Pilišťatech koncert vojenské hudby 4. pěšího pluku Prokopa Velikého z Hradce Králové za řízení kapelníka Aloise Macha. V tomto roce zasahoval sbor u dvou požárů. A sice ve Sklenařících - osada Blansko v domě Josefa Machačky a v Buřanech u požáru stodoly pana Hájka. Bylo provedeno 13 cvičení sboru, 22 cvičení ženského odboru a 16 cvičení dorostu.


2012 Soptík - Košťálov-49
2012 Nedaříž (Jaro)-6
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-23
2012 Nedaříž (Jaro)-11
2012 Nedaříž (Jaro)-1
2012 Čistá u Horek-3