Seznam článků

Výjezdová technika před garážemi.10. června 2000 proběhl křest nového cvičiště u zbrojnice. Sbor zde pořádal po dlouhé odmlce okrskovou soutěž. Ten den bylo veliké vedro, což se nedá říci o 17. červnu t.r., kdy sbor oslavil 125. výročí svého založení, slavnost se odehrávala od 13 hodin, kdy za doprovodu Krkonošské dechovky a mažoretek prošel slavnostní průvod městem. Slavnost pokračovala u zbrojnice soutěží a ukázkami s historickou technikou a jinými atrakcemi. Večer byla country zábava, na které
hrála místní folk a country kapela FOUS. Ačkoliv bylo celý den chladné počasí, slavnost se vydařila.

Rok 2002 přinesl skoro celému státu obrovské záplavy, které si vyžádaly nejen rozsáhlé škody na majetku, ale i lidské životy. Lidé volali o pomoc. Na místo nejvíce postižených oblastí spěchali stovky dobrovolných hasičů na pomoc bližnímu. Také naše družstvo vyjelo s vozidlem DVS 12 a PPS 12 do Hořína u Mělníka a Obříství u Neratovic. Za tuto nezištnou pomoc jsme obdrželi děkovné listy od obou obcí a hejtmana Libereckého kraje Pamětní list.

Kačenka v muzeu.2. září 2003 dostal sbor od města Jablonce n. Již. velký a dlouho očekávaný dar v podobě nového zásahového vozidla CAS 24 K-LIAŽ 101. Toto vozidlo nám umožňuje provést rychlý a kvalitní zásah, neboť prostory pro uložení potřebného vybavení jsou dostačující. Vozidlo je vybaveno vysokotlakou hadicí a pochopitelně pohon 4x4. Jelikož ale 5 vozidel se do zbrojnice nevešlo, bylo rozhodnuto o renovaci historického vozidla Tatra 805 a zapůjčení do Muzea hasičské techniky v Chrastavě u Liberce . Stalo se. Vozidlo prošlo důkladnou opravou, bylo vybaveno konopnými hadicemi i původními dýchacími přístroji a samozřejmě dostalo nový lak. Historická ruční stříkačka.Nyní se nachází v Chrastavském muzeu, kde se těší velkému zájmu fandů hasičské techniky, ale i široké veřejnosti.

Každý sbor vlastní historické zástavy. Náš sbor vlastní dvě. Jelikož se zub času na nich podepsal, bylo navrženo zhotovení nového hasičského praporu. Stalo se tak ve firmě Velebný v Ústí nad Orlicí, kde dovedné ruce vyšívaček odvedly překrásné dílo. V roce 2004 pak proběhlo slavnostní vysvěcení nového praporu a obou historických. Svěcení celebroval světící biskup Královéhradecký Mons. Josef Kajnek a pan farář Ivo Kvapil.


2012 Nedaříž (Jaro)-7
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-26
2012 Nedaříž (Jaro)-18
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-12
2012 Soptík - Bítouchov-36
2012 Soptík - Jablonec nad Jizerou-19